L’èxit és la suma de petits esforços, repetits dia rere dia.

Robert Collier, autor nord-americà.

Sense preocupacions, només solucions

Des d’Assessoria del Sió us donem un servei integral i personalitzat que cobreix des dels petits tràmits amb l’Administració Pública, fins a projectes per ampliacions o establiment de nous negocis, passant per l’assessorament que requeriu per trobar la solució òptima als vostres dubtes.

 • Tràmits i Projectes
 • Qualitat
 • Medi Ambient
 • Agroramaderia
 • Seguretat Alimentària
 • SANDACH
 • Comptabilitat

Projectes i Gestió de tràmits

Us aconsellem en la gestió dels tràmits, analitzant la situació pròpia de l'empresari per donar-vos la millor solució:

 • Projectes per a noves o ampliacions d'activitats
 • Projectes d’emmagatzematge de productes químics
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Ajuts i subvencions
 • Registres i autoritzacions per la vostra activitat i els vostres productes.
 • Classificació empresarial per poder ser contractistes amb l’Administració Pública
 • Tramitació i preparació dels Controls Periòdics d’Activitats

Qualitat

Us acompanyem en la implementació i el manteniment del vostre certificat en ISO 9001:

 • Assessorant-vos com a consultors amb suport continuat.
 • Realitzant les auditories internes dels vostres sistemes de gestió o les dels vostres proveïdors.
 • Avaluant la satisfacció dels clients, del personal o els proveïdors.
 • Fent formació

Comptabilitat

Us portem la comptabilitat de la vostra empresa amb un servei personalitzat d’acord amb les vostres necessitats.

Seguretat Alimentària

Us ajudem en el disseny i el manteniment del vostre Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments:

 • Creant, aplicant i mantenint un procediment o procediments permanents d'autocontrols.
 • Dissenyant, implementant i revisant el vostre Pla d'APPCC
 • Realitzant auditories de seguiment
 • Fent formació

SANDACH

Us tramitem el Registre SANDACH i us assessorem en tots aquells requisits que se us sol·licitin:

 • Procediments permanents d’autocontrols
 • Pla d' APPCC
 • Documents Comercials

Medi ambient

Us aportem el nostre coneixement i experiència en els diversos serveis que oferim relacionats amb el medi ambient:

 • Consultoria en Norma Internacional ISO 14001 i sistema comunitari de gestió i auditoria medioambientals (EMAS)
 • Estudis de Petjada de carboni d’activitat o productes
 • Estudis d’Impacte Ambiental
 • Plans Empresarials de Prevenció d’Envasos i Embalatges
 • Plans Anuals de Gestió de Dissolvents
 • Certificats Energètics d’Edificis
 • Declaració Anual de Residus Industrials (DARI)
 • Declaració de l'Ús i Contaminació de l'Aigua (DUCA)
 • Campanyes de Sensibilització i Formació Ambiental

Agroramaderia

Us ajudem a complir els requeriments exigits a les explotacions ramaderes:

 • Redactem els Plans de Gestió de les Dejeccions Ramaderes
 • Fem la revisió prèvia i us preparem pels controls periòdics
 • Tramitem el Llibre de Gestió de Fertilitzants
 • Tramitem les dades pel Registre Europeu d’Emissions i Transferències de Contaminants (PRTR-CAT)
 • Elaborem la Declaració Anual Prèvia de Gestió de les Dejeccions Ramaderes i de Fertilitzants
 • Fem el Pla de Gestió Agrària
 • Dissenyem els Plans de Fertilització

CONTACTA

Per qualsevol consulta no dubteu en contactar amb nosaltres i buscarem la millor solució als seus problemes del dia a dia.
embed google map on website